Druhy pojištění lodě a plavidla

Jako základní druhy pojištění můžeme uvést povinné ručení, havarijní pojištění a doplňkové pojištění.

Povinné ručení

Na rozdíl od povinného ručení automobilu je povinné ručení lodě v některých státech nepovinné. Ručení je povinné jen pro ty, kteří své pravidlo používají ke svému podnikání.

My Vám však doporučujeme si povinné ručení sjednat. Případné nehody, které mohou při plavbě nastat, mohou být finančně náročné a s povinným ručením je zvládnete lépe.

Jako doklad o pojištění Vám poslouží dokument zvaný Modrá karta. Její předložení může být vyžadováno některými přímořskými státy.

Modrá karta

 • Dokument sloužící k doložení sjednaného povinného ručení.
 • Doklad je kompletně psaný v angličtině a tak je toto potvrzení uznávané ve všech státech světa.
 • Modrou kartu od nás obdržíte téměř ihned po sjednání povinného ručení.
 • Mějte na paměti, že některé státy doložení Modré karty vyžadují a pojištění tudíž musíte mít sjednané!
Havarijní pojištení

Havarijní pojištění lodě se od běžného havarijního pojištění automobilu moc neliší. V zásadě slouží k ochraně Vašeho plavidla. Do havarijního pojištění ale můžete zahrnout i strojní zařízení lodi, příslušenství a zařízení lodi.

Pojištění je rozdělováno na dva typy: čistě havarijní pojištění nebo pojištění živelné události. Je možné ho využít na všechny typy lodí: motorové čluny, plachetnice, jachty, remorkéry i tlačné čluny.

Proti čemu se můžete pojistit

 • Náklady na odstranění vraku
 • Zachraňovací náklady
 • Příspěvky ke společné havárii
 • Odcizení nebo nahodilou ztrátu lodi
 • Pojištění poškození způsobených vyšší mocí (vichřice, blesk, nepříznivé počasí…)
 • Pojištění poškození způsobených plavebními nehodami
Doplňkové pojištění

Doplňkové pojištění se sjednává především na události spjaté s přepravou plavidla po souši a s jeho umisťováním na vodní hladinu. Dále pak pojištění škody jiné lodi nebo předmětu při srážce a odpovědnost plavidla za škodu vzniklou cestujícím při havárii.

Jaké jsou podmínky pojištění?

 • Délka plavidla do 12 metrů
 • Maximální výkon motoru do 200 kW

V případě vzniku škody, je vždy nutné provést důkladnou dokumentaci události a všech vzniklých škod.

Pojištění je sjednáváno podle místa, kde se plavidlo bude využívat. Např. Česká republika, území Evropy a Středozemního moře atd.